Nabór wniosków o dofinansowanie – Usługi Społeczne

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 26 października 2018 r. i zakończy się 5 listopada 2018 r. 

Na co można otrzymać dofinansowanie? Między innymi na wsparcie rozwoju usług opiekuńczych, wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach, wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego.

Szczegóły w linku (link)

 

Dodaj komentarz