Konsultacje dotyczące założeń konkursu dla organizacji pozarządowych pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących założeń konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań nr 1/2018). W ramach konkursu będą mogły być zgłaszane projekty realizowane od 1 stycznia 2019 roku.

Dodaj komentarz