Bezpłatne warsztaty: WOLONTARIAT W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES) zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące wolontariatu seniorów i młodzieży w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach ekonomii społecznej  pt. WOLONTARIAT W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ

Warsztaty przeznaczone są dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, świebodzińskiego, międzyrzeckiego, żagańskiego, nowosolskiego oraz z terenu gmin: Wschowa, Rzepin i Łęknica.

Warsztaty trzydniowe odbędą się w następujących terminach:

dnia

godziny

uczestnicy

13 czerwca 2018

9.00 – 15.00

PES, przedstawiciele organizacji senioralnych i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

20 czerwca 2018

9.00 – 15.00

przedstawiciele organizacji senioralnych, młodzież, PES

21 czerwca 2018

9.00 – 15.00

przedstawiciele organizacji senioralnych, młodzież, PES

Miejsce: siedziba LOWES przy ul. Przemysłowej 53 w Gorzowie Wlkp., sala nr 110.

Program warsztatów:

I dzień 13 czerwca 2018, godz. 9.00 – 15.00

Uczestnicy: PES, przedstawiciele organizacji senioralnych i nauczyciele.

 1. Czym jest wolontariat? Kto może być wolontariuszem?
 2. Kto może korzystać z pracy wolontariuszy.
 3. Motywacja do bycia wolontariuszem.
 4.  Indywidualny program wolontarystyczny (IPW).
 5. Aspekty prawne zatrudniania wolontariuszy.
 6. Zadanie domowe: przygotowanie krótkiej prezentacji organizacji.

Prowadzący: Agata Fogel

 

II dzień –20 czerwca 2018, godz. 9.00 – 15.00

Uczestnicy: przedstawiciele organizacji senioralnych, młodzież, PES

Wzajemne poznanie się i prezentacja organizacji.

 1. Oczekiwania uczestników.
 2. Praca w grupach na podstawie opracowanych I dnia IPW
 • Obowiązki wolontariusza i organizacji
 • Korzyści dla wolontariusza i dla organizacji
 1. Podsumowanie pracy w grupach.
 2. Portret super wolontariusza: na zakończenie i rozluźnienie.

Prowadzący: Agata Fogel, Dominika Danielak

 

III dzień – 21 czerwca 2018, godz. 9.00 – 17.00

Uczestnicy: przedstawiciele organizacji senioralnych, młodzież, PES

Chciałybyśmy wpleść kilka zadań związanych z budowaniem relacji wolontariusz-organizacja do gry.

 1. Wprowadzenie do gry: „Odkrywamy Lubuskie” i nasze zadania.
 2.  Gra strategiczna (w trakcie gry prowadzący przygotowują ocenę warsztatów i podsumowanie)
 3. Podsumowanie przy ognisku:
 • rozwiązanie zadań
 • ocena warsztatów (czy spełniło oczekiwania, co poprawić, co wezmę ze sobą)
 • wymiana kontaktów

     4. Rozdanie zaświadczeń.

Prowadzący: Agata Fogel, Dominika Danielak

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

 •  nauczycieli i pedagogów ze szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych wolontariatem młodzieży;
 •  seniorów (osoby 60+) chcących podzielić się swoim czasem, talentami i wiedzą lub zdobyć nowe umiejętności i poszerzyć swoje zainteresowania;
 • młodzież (ze szkół ponadgimnazjalnych) zainteresowaną wolontariatem i wspieraniem działań podmiotów ekonomii społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje) zainteresowane pozyskaniem i współpracą z wolontariuszami.

Jak się zgłosić?

Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie należy przesyłać do dnia 11.06.2018. e-mailem na adres: p.pytlos@lowes.lubuskie.org.pl oraz dostarczyć w oryginale na szkolenie.

Podmioty ekonomii społecznej, które obowiązuje pomoc de minimis, zobowiązane są do wypełnienia Informacji o uzyskanej pomocy de minimis, Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i podpisania Umowy szkoleniowej. w/w dokumenty winne być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie. Organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników oraz zwrot kosztów dojazdu spoza Gorzowa Wlkp. w wysokości nie większej niż koszt biletu komunikacji publicznej na danej trasie, na podstawie wypełnionego i dostarczonego na szkolenie Wniosku. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z panią Pauliną Pytlos pod numerem telefonu 95 738 00 61.

Załączniki:

 1.  Formularz zgłoszeniowy.
 2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu.
 3.  Informacji o uzyskanej pomocy de minimis.
 4. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Dodaj komentarz