Program Pajacyk: nabór wniosków na dożywianie w roku szkolnym 2018/2019

Poprzez program Pajacyk, Fundacja Polska Akcja Humanitarna wspiera dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki w szkole lub w świetlicy, a nie mogą liczyć na pomoc Ośrodków Pomocy Społecznej. Celem programu jest rozwiązanie problemu niedożywienia dzieci w Polsce. W ramach programu prowadzone jest dożywianie dzieci z jednej strony i prace nad polepszeniem systemu pomocy w zakresie dożywiania – z drugiej. Program przeznaczony jest dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, które z różnych przyczyn nie są objęte wsparciem Ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie dożywiania a takiego wsparcia potrzebują. Program realizowany jest za pośrednictwem szkół i świetlic, którym przekazywane są środki finansowe na dożywianie. Dożywianie prowadzone jest podczas trwania roku szkolnego na terenie całej Polski.

Dodaj komentarz