III Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna Żagań 2018 w dniach 8-9.06.2018

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Profilaktyczno-Edukacyjno-Terapeutyczne PROFIL w Żaganiu, stworzone i wsparte przez projekt LOWES, jest głównym organizatorem III Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej w Żaganiu. Stowarzyszenie działa na rzecz wsparcia osób z problemami życiowymi, typu uzależnienia od używek i hazardu, a także borykającymi się chorobami onkologicznymi i rehabilitacji poonkologicznej.

Konferencja jest jednym z ważnych w Polsce, już corocznych spotkań specjalistów z całej Polski, ale i także polskich specjalistów pracujących na świecie.

Wszelkie informacje o konferencji na stronie www.konferencja-zagan.pl

Programu Operacyjny „Inteligentny Rozwój”

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców przygotowuje do wdrożenia instrument „Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Projekt”. W ramach wstępnej selekcji pomysłu przedsiębiorca bezpłatnie uzyska informacje o kwalifikowaniu się pomysłu do dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lub innego programu krajowego. Ponadto, wnioskodawcy zostanie zaprezentowana ekspercka analiza mocnych i słabych stron projektu w kontekście kryteriów oceny. Wdrażanie instrumentu STEP rozpocznie się w czerwcu 2018 r.