W dniu 11.04.2018 odbyło się szkolenie cz.1 „Zawieranie umów cywilno-prawnych”

Odbyło się szkolenie cz.1 „Zawieranie umów cywilno-prawnych” w dniu 11.04.2018 w siedzibie SPSS Krąg na ulicy Teatralnej 26 w Gorzowie Wielkopolskim.

Prowadzącym był Pan Radca Prawny Kamil Maksymilian Ciuksza, który przygotował bardzo ciekawe szkolenie dla podmiotów wspieranych przez „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” na temat „Zawieranie umów cywilno-prawnych”.

Szkolenie odbyło się przy 20 osobowym audytorium uczestników z różnych firm. Szkolenie miało charakter przekazywania informacji regulujących umowy według określonych zasad kodeksowych i ustawowych oraz zwyczajowych z czynnym uczestniczeniem słuchaczy. Na bieżąco Pan Radca odpowiadał na pytania uczestników. Szkolenie było profesjonalnym przedstawieniem koniecznej wiedzy dla każdego spółdzielcy, fundatora, członka stowarzyszenia, a szczególnie zarządzających podmiotami.  Trudna tematyka i czterogodzinny cyklu szkolenia przy ciekawym prowadzeniu spowodowało wykorzystanie ledwie tylko dwóch 10 minutowych przerw. Szkolenie było proponowane wszystkim naszym podmiotom, szkoda, że przybyła tylko niecała połowa podmiotów, a szkolenie jak zwykle jest bezpłatne.

Na szkoleniu pytania dotyczyły reprezentacji firmy w umowie, ze skutkami nieważności umów jeśli popełni się błąd, o dzierżawie majątku jednego ze spółdzielców do spółdzielni, o niebezpieczeństwie podpisywania weksli, oraz innych przypadków, omawiane wraz z szeroką informacją o decyzjach (wyrokach) Sądów w tych sprawach ?!

Wielu osób, które często do mnie dzwonią z wieloma problemami prawnymi nie było, wręcz kuriozalnie w tych sprawach ze szkolenia już południu dostawałem pytania telefonicznie.

Dlatego apeluje o przybycie na drugą część w dniu 18.04.2018 w Sali przy SPSS „Krąg” ul. Teatralna 26 o godz. 9.30  – obecność obowiązkowa

Istnieje możliwość umówienia jeszcze jednego spotkania z Radcą Prawnym najlepiej z zaproponowaną tematyką.

Pan Radca Prawny Kamil Maksymilian Ciuksza w bardzo przystępny z wielką wiedzą praktyczną oraz co bardzo ważne procesową przekazuje swoją wiedzę, a niezbędnik prawny – informacji zawartej w tym szkoleniu wraz z materiałami szkoleniowymi jest podstawą podstaw wiedzy prawnej dla bezpiecznego prowadzenia działań zarządczych w każdej organizacji.

Tomasz Kogucki

Dodaj komentarz