Ogłoszenie o konkursie nr RPLB. 08.01.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczęło się  23 kwietnia 2018 r. i zakończy się 30 kwietnia 2018 r.

 

Dodaj komentarz