I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Szczegóły ogłoszenia w linku poniżej:

http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/Gorne-menu/AKTUALNOSCI/I-OTWARTY-KONKURS-OFERT-NA-REALIZACJE-ZADAN-PUBLICZNYCH-W-ZAKRESIE-REHABILITACJI-ZAWODOWEJ-I-SPOLECZNEJ-OSOB-NIEPELNOSPRAWNYCH-WSPOLFINANSOWANYCH-ZE-SRODKOW-PFRON

Dodaj komentarz