ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 14.10.2016 r.

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem ofert dot. zapytania ofertowego z dnia 14.10.2016 roku ? zakup, dostawa i montaż mebli, w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, informuję , iż otrzymano trzy oferty od:

  • Zakład Usług Stolarskich
  • PPH”PADE” Padewski Robert
  • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Rafał Grabowski

 

W związku z powyższym, iż PPH”PADE” Padewski Robert spełnia wymagania, przedstawiła najkorzystniejszą ofertę i dokonaliśmy wyboru oferty wykonawcy PPH”PADE” Padewski Robert ul. Gorczyńska 23 66-400 Gorzów Wlkp.

 

Dodaj komentarz