Zapytanie Ofertowe skierowane do PES – rozstrzygnięcie

Gorzów Wielkopolski, 26.08.2016.

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem ofert dot. zapytania ofertowego z dnia 17.08.2016 roku – usługa cateringowa, w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, informuję , iż otrzymano trzy oferty od:

– Spółdzielnia Socjalna „Nasz sukces”

– Spółdzielnia Socjalna Zakład Wielobranżowy „Pomoc”

– Fundacja Kota Dziwaka,

W związku z powyższym, iż Fundacja Kota Dziwaka spełnia wymagania, przedstawiła najkorzystniejszą ofertę i dokonaliśmy wyboru oferty wykonawcy Fundacja Kota Dziwaka, ul. Gwiaździsta 12/91, Gorzów Wlkp. 66-400.

 

Dodaj komentarz