Lista Rankingowa KOW

W dniu 12.04.2017 r. odbyło się Posiedzenie Odwoławcze Komisji Oceny Wniosków  złożonych w ramach projektu „ Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele:  Powiatowego Urzędu Pracy ze Strzelec Krajeńskich Pani Magdalena Martyniszyn, Powiatowego Urzędu Pracy z Gorzowa Wlkp. Pan Adam Kamilewicz oraz przedstawiciel SWMP, który […]

Ogłoszenie o konkursie FIO 2016

dzwon_318-73130

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza – organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe; […]

„Gorzowskie Targi Ekonomii Społecznej”

PANORAMA TARGI

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz C.H. PANORAMA, serdecznie zapraszają na „Gorzowskie Targi Ekonomii Społecznej” organizowane w formule Jarmarku Świątecznego w dniach: – 08 kwietnia (w godz. 12:00 – 18:00) w C.H PANORAMA – 09 kwietnia na terenie Gorzowskiej Giełdy Handlowej.   Produkty florystyczne, tradycyjne produkty spożywcze, wypieki, świeże jaja, ozdoby świąteczne ale również oferta […]

Można składać wnioski na utworzenie miejsca pracy!

Nabór wniosków o dotację Ogłoszenie o terminie naboru wniosków na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne. Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna nabór wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej […]

Lista rankingowa KOW

W dniu 30.03.2017 r. odbyło się Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków  złożonych w ramach projektu „ Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele:  Powiatowego Urzędu Pracy ze Strzelec Krajeńskich Pani Magdalena Martyniszyn, Powiatowego Urzędu Pracy z Gorzowa Wlkp. Pan Adam Kamilewicz oraz przedstawiciel SWMP, który jest […]

Szkolimy, szkolimy!

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Trwają szkolenia specjalistyczne grup inicjatywnych, które zamierzają założyć spółdzielnie socjalną i otrzymać dotację na utworzenie miejsca pracy. Niezbędnym warunkiem otrzymania takiej dotacji jest ukończenie szkoleń. Podczas zajęć członkowie przyszłych spółdzielni otrzymują niezbędną wiedzę związaną z założeniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa społecznego, jakim jest spółdzielnia socjalna. Aby otrzymać dotację trzeba także złożyć wniosek wraz z biznesplanem – […]