Lista Rankingowa KOW

W dniu 10.05.2017 r. odbyło się Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków  złożonych w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w Kożuchowie przy ul. Anny Haller 1. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele:  Powiatowego Urzędu Pracy z Nowej Soli Pani Jolanta Sieracka, Powiatowego Urzędu Pracy z Żagania Pan Tomasz Nowak oraz przedstawiciel SWMP, który jest Przewodniczącym Komisji Pan […]

Nabór wniosków o dotację

dzwon_318-73130

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.  Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna nabór wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia tych […]

Spotkania informacyjne dotyczące projektów w ramach KPO i RPO-L2020

dzwon_318-73130

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze, działające w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zapraszają na spotkania informacyjne dot. możliwości realizacji projektów w zakresie aktywizacji zawodowej w ramach Krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, które odbędzie się 9 maja 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim i 10 maja 2017r. w […]

Współpraca z nadleśnictwem kwitnie

Image2

Nadleśnictwo Skwierzyna jako pierwsze w kraju przekazało na rzecz konsorcjum podmiotów ekonomii społecznej, w skład którego wchodzą Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Społecznych „Awangarda” ze Skwierzyny, Spółdzielnia Socjalna „Nasz Sukces” także ze Skwierzyny oraz Spółdzielnia Socjalna „Odkrywamy Lubuskie” realizację usług dla Zakładu Usług Leśnych. Współpraca ta swój początek miała sześć lat temu, kiedy to ówczesny nadleśniczy pan […]

Projekt grantowy „Zielona Ławeczka”

dzwon_318-73130

„Zielona Ławeczka” to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy Fundacji Banku Ochrony Środowiska adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Maksymalna wysokość grantu wynosi 1200 zł. 800 zł można przeznaczyć na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji mini-ogrodów. Ponadto, każdy zaakceptowany projekt otrzyma również „zieloną […]

Aktywizacja zawodowa niezarejestrowanych w PUP

dzwon_318-73130

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Szczegóły dotyczące konkursu w linku poniżej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/62-aktywizacja-zawodowa-osob-pozostajacych-bez-pracy-niezarejestrowanych-w-powiatowych-urzedach-pracy/

Konkurs Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

dzwon_318-73130

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłosiło konkurs 2.4.2/1/2017 na zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu. Więcej szczegółów […]