Ostateczna Lista Rankingowa KOW

W dniu 24.05.2017 r. odbyło się Posiedzenie Odwoławcze Komisji Oceny Wniosków  złożonych w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w Kożuchowie przy ul. Anny Haller 1. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele:  Powiatowego Urzędu Pracy z Nowej Soli Pani Jolanta Sieracka, Powiatowego Urzędu Pracy z Żagania Pan Tomasz Nowak oraz przedstawiciel SWMP, który jest Przewodniczącym Komisji […]

Spotkanie informacyjne o funduszu małych projektów

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, wraz z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na spotkanie „Zasady realizacji projektów za pośrednictwem Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020“. Spotkanie odbędzie się 7 czerwca w godzinach 10:00-13:00. Więcej szczegółów w linku poniżej: http://www.euroregion-viadrina.pl/szkolenie-z-%E2%80%9Ezasad-realizacji-projektow-za-posrednictwem-funduszu-malych-projektow-w-ramach-programu-wspolpracy-interreg-va-brandenburgia-polska-2014-%E2%80%93-2020%E2%80%9C.html  

Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

dzwon_318-73130

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, z terminem naboru wniosków do 31 maja 2017 r. Szczegółowe […]

III edycja projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”

dzwon_318-73130

Projekt „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” jest organizowany w ramach Kongresu Obywatelskiego, który od 10 lat jest miejscem spotkania, wymiany refleksji i dyskusji między Polakami. Kongres to prestiżowe przedsięwzięcie, które angażuje znanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu. Wśród osób, które uczestniczyły w debatach, są m.in.: Ewa Błaszczyk, Jan Englert, Lech […]

Konkurs w ramach RPO – Lubuskie 2020

dzwon_318-73130

Na co można otrzymać dofinansowanie? II. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i dzieci), również w utworzonych mieszkaniach o charakterze wspieranym; w ramach 112  kategorii interwencji 112 – Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych […]

Lista Rankingowa KOW

W dniu 10.05.2017 r. odbyło się Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków  złożonych w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w Kożuchowie przy ul. Anny Haller 1. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele:  Powiatowego Urzędu Pracy z Nowej Soli Pani Jolanta Sieracka, Powiatowego Urzędu Pracy z Żagania Pan Tomasz Nowak oraz przedstawiciel SWMP, który jest Przewodniczącym Komisji Pan […]

Nabór wniosków o dotację

dzwon_318-73130

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.  Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna nabór wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia tych […]

Spotkania informacyjne dotyczące projektów w ramach KPO i RPO-L2020

dzwon_318-73130

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze, działające w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zapraszają na spotkania informacyjne dot. możliwości realizacji projektów w zakresie aktywizacji zawodowej w ramach Krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, które odbędzie się 9 maja 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim i 10 maja 2017r. w […]

Współpraca z nadleśnictwem kwitnie

Image2

Nadleśnictwo Skwierzyna jako pierwsze w kraju przekazało na rzecz konsorcjum podmiotów ekonomii społecznej, w skład którego wchodzą Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Społecznych „Awangarda” ze Skwierzyny, Spółdzielnia Socjalna „Nasz Sukces” także ze Skwierzyny oraz Spółdzielnia Socjalna „Odkrywamy Lubuskie” realizację usług dla Zakładu Usług Leśnych. Współpraca ta swój początek miała sześć lat temu, kiedy to ówczesny nadleśniczy pan […]