Napiszmy wniosek w ramach Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych !

SONY DSC

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu dotyczącym pozyskiwania środków w ramach projektu LUBUSKIE INICJATYWY MŁODZIEŻOWE. Szkolenie odbędzie się w dniu 04 lipca 2017 r. (wtorek), w siedzibie LOWES przy ul. Przemysłowej 53 w Gorzowie Wlkp., w godzinach 10.00-14.00. Szkolenie będzie miało charakter roboczy i skupi się na przygotowaniu oraz omówieniu […]

Młodzieżowe Inicjatywy Obywatelskie już wkrótce w Gorzowie

logo-2

SPOTKANIE W SPRAWIE MŁODZIEŻOWYCH INICJATYW OBYWATELSKICH – GORZÓW Wlkp., 28 czerwca 2017, godzina 14.00, sala konferencyjna ul.Targowa 9 Inkubator Przedsiębiorczości (budynek LFZCG, wejście obok Jysk), organizacja i prowadzenie spotkania Punkt Kontaktowy Gorzów. Zapraszamy organizacje pozarządowe, kluby sportowe, grupy nieformalne, młodzież i wszystkich z pomysłami na projekty dla młodych i z młodymi.    

Lista Rankingowa KOW

W dniu 14.06.2017 r. odbyło się Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków  złożonych w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele:  Powiatowego Urzędu Pracy ze Strzelec Krajeńskich Pani Magdalena Martyniszyn, Powiatowego Urzędu Pracy z Gorzowa Wlkp. Pan Adam Kamilewicz oraz przedstawiciel SWMP, który jest Przewodniczącym […]

Nabór wniosków o dotację

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne. Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna nabór wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia tych […]

Ostateczna Lista Rankingowa KOW

W dniu 24.05.2017 r. odbyło się Posiedzenie Odwoławcze Komisji Oceny Wniosków  złożonych w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w Kożuchowie przy ul. Anny Haller 1. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele:  Powiatowego Urzędu Pracy z Nowej Soli Pani Jolanta Sieracka, Powiatowego Urzędu Pracy z Żagania Pan Tomasz Nowak oraz przedstawiciel SWMP, który jest Przewodniczącym Komisji […]

Spotkanie informacyjne o funduszu małych projektów

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, wraz z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na spotkanie „Zasady realizacji projektów za pośrednictwem Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020“. Spotkanie odbędzie się 7 czerwca w godzinach 10:00-13:00. Więcej szczegółów w linku poniżej: http://www.euroregion-viadrina.pl/szkolenie-z-%E2%80%9Ezasad-realizacji-projektow-za-posrednictwem-funduszu-malych-projektow-w-ramach-programu-wspolpracy-interreg-va-brandenburgia-polska-2014-%E2%80%93-2020%E2%80%9C.html  

Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

dzwon_318-73130

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, z terminem naboru wniosków do 31 maja 2017 r. Szczegółowe […]

III edycja projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”

dzwon_318-73130

Projekt „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” jest organizowany w ramach Kongresu Obywatelskiego, który od 10 lat jest miejscem spotkania, wymiany refleksji i dyskusji między Polakami. Kongres to prestiżowe przedsięwzięcie, które angażuje znanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu. Wśród osób, które uczestniczyły w debatach, są m.in.: Ewa Błaszczyk, Jan Englert, Lech […]

Konkurs w ramach RPO – Lubuskie 2020

dzwon_318-73130

Na co można otrzymać dofinansowanie? II. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i dzieci), również w utworzonych mieszkaniach o charakterze wspieranym; w ramach 112  kategorii interwencji 112 – Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych […]