Kadra LOWES

fot3

Jan Koniarek – koordynator projektu LOWES, ale i jego spiritus movens. Sam Leonardo Da Vinci myślał chyba o nim kiedy powiedział, że mądrość to córka doświadczenia. Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, a także Studiów doktoranckich w zakresie ekonomii. Posiadacz takiej ilości uprawnień i certyfikatów, że wymienienie ich wszystkich wymagało by osobnego artykułu. Wśród nich – pedagogicznych i trenerskich z zakresu kształcenia osób dorosłych, uprawnień doradcy personalnego i zawodowego. Ponadto prowadzi szkolenia, warsztaty o przeciwdziałaniu bezrobociu, tworzeniu partnerstw na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.  Doradza w konstruowaniu programów pomocowych dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Autor i realizator wielu projektów społecznych realizowanych w województwie zachodniopomorskim, lubuskim i w Wielkopolsce.

fot2

Marta Kowalska – jest kierownikiem merytorycznym LOWES – młodość, merytoryka i dynamika. Wprowadza do zespołu organizację i administruje w kierunku realizacji celu. Aż dziw, że jest w zespole, a nie pracuje np. w ONZ. Ale żeby nie pozostać gołosłownym, należy spojrzeć na jej dossier. Socjolożka po Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka zarządzania instytucjami pomocy społecznej, Wieloletni pracownik organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i bezrobociu. Specjalistka od funduszy europejskich oraz terapeutka. Interdyscyplinarna jak nikt inny w drużynie.

Katarzyna Miczał – specjalistka ds. informacji i promocji PES. To stanowisko stworzone dla niej. Jej charyzma, podejście do ludzi oraz fachowość, wzbudzą entuzjazm u każdego współpracownika. Jest urzędnikiem państwowym przez duże U. I to nie tylko dlatego, że dyplomowanym. Także dlatego że znajomość najnowocześniejszych mechanizmów zarządzania połączona ze sznytem starej dobrej urzędniczej szkoły daje rewelacyjne połączenie – klasy, kompetencji i empatii, tak potrzebnej w tej pracy. W trzecim sektorze „od zawsze”. Była pierwszym pracownikiem na stanowisku ds. organizacji pozarządowych w gorzowskim magistracie, ale przede wszystkim jest działaczką społeczną i komentatorką miejskich spraw. Współtworzy jeden z najbardziej poczytnych i ciekawych projektów w gorzowskiej blogosferze. W Gorzowie inspiruje nie tylko cenne wydarzenia, ale także ludzi. A to, nomen omen bezcenne.

Grzegorz Witkowski – jest animatorem LOWES. Nie bez kozery. Założyciel Fundacji Kota Dziwaka, inicjator wielu ciekawych projektów kulturalnych jak Centrum Kultury Niezależnej Grota Sztuki i Magnetoffon. Przede wszystkim jednak, gwarant powodzenia nawet najbardziej ambitnych projektów. Autor samorządowej „rewolucji” w Gorzowie, współtwórca inicjatywy Ludzie dla Miasta. To nie dziwi. Czuje Gorzów i jego mieszkańców jak mało kto. Choć przyjechał z Warszawy…taka ciekawostka.

Stanisław Czerczak – specjalista ds. informacji PES. Zawodowo także w biznesie. Przez wiele lat związany z mediami i branżą reklamową. Współpracownik Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”, członek Towarzystwa Miłośników Gorzowa, działacz społeczny. Do ekonomii społecznej podchodzi z pasją. Wierzy w misję LOWES i tę wiarę krzewi na różnych forach.

fot4

Paulina Pytlos – w LOWES obsługuje utworzone partnerstwa. Mimo młodego wieku nabyła bogate doświadczenie zawodowe. Pracownik merytoryczny jednostek samorządu terytorialnego. Integruje, koordynuje i doradza. Robi to z pasją i zaangażowaniem. Gdyby ekonomia społeczna była kobietą, bez wątpienia przybrała by szaty Pauliny. Szaty dobrej współpracy, pomocy i zrozumienia.

fot5

Anna Budzyńska – w LOWES zajmuje się monitorowaniem Podmiotów Ekonomii Społecznej. Bada także ścieżkę, którą przechodzi Beneficjent. To odpowiedzialne stanowisko. Wymaga znajomości mechanizmów rynkowych, przepisów prawa oraz umiejętności analitycznych. To praca niezbędna do realizacji celów Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Doświadczenie Ani w biznesie oraz w zakresie obsługi funduszy europejskich to kompetencje, których poszukuje każda szanująca się organizacja. My je mamy!

fot6

Sylwia Lemska – specjalistka ds. PEFS. Zaraża entuzjazmem. Współpracownicy i klienci wiedzą, że jeśli chcą się zmierzyć z zagadnieniem to Sylwia będzie tą, która rzeczowo, merytorycznie i bez chwili zwłoki udzieli kompleksowego wsparcia. Grunt pod to daje jej doświadczenie zawodowe. Jest pracownikiem wielu projektów współfinansowanych z EFS, autorką wniosku o fundusze unijne dla ZSM Gorzów, kierowała działem szkoleń w prywatnym przedsiębiorstwie. Trenerka.

FullSizeRender

Bartłomiej Faściszewski – meandra psychologii nie mają przed nim tajemnic. Tę dziedzinę zgłębiał w murach poznańskiej Alma Mater. Ukończył tak wiele kursów, że wymienienie ich wypełniłoby całą szpaltę naszej gazety. Musicie więc uwierzyć nam na słowo. Zresztą, bez tych kursów nie mógłby wypełniać odpowiedzialnych funkcji zawodowych i społecznych. Takich jak przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, prowadzenie terapii grupowej i psychoedukacji czy praca z bezrobotnymi. Prowadził także terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i środków psychotropowych, prowadził autorskie warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych. Dzięki takim ludziom, świat jest bezwzględnie piękniejszy.

IMG_0469

Krystyna Koniarek – podejmować temat jej kompetencji i doświadczenia zawodowego to tak jakby podejmować „temat rzekę”. Można o nim pisać, mówić a i tak nie widać końca. Spróbujmy więc streścić do niezbędnego minimum.  Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Pedagog, doradczyni personalna  i trenerka Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój”. Dzięki dużej wrażliwości społecznej oraz jako kwalifikowana psychoterapeutka uzależnień pomogła setkom rodzin borykających się z tym problemem. Zdiagnozuje, doradzi, udoskonali. Przeprowadzi warsztaty, nauczy jak być asertywnym. Nie do przecenienia w naszym projekcie.

arleta łukasik

Arleta Łukasik – w projekcie na stanowisku doradcy biznesowego. Ukończyła Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie na Wydziale Finansów i Bankowości. Wyspecjalizowana w handlu zagranicznym. Specjalistka Pożyczkowy Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie. Opracowuje koncepcje projektów dla sektora MSP dotyczących podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz bezpośrednich inwestycji finansowanych ze środków strukturalnych. Uczestniczyła w realizacji wielu projektów. W związku z tym posiada bezcenne doświadczenie, którym chętnie się dzieli ze współpracownikami oraz beneficjentami. A gdy znajdzie czas w natłoku służbowych obowiązków, czyta książki, ogląda filmy, poszerza wiedzę na temat gospodarki i współczesnej historii.