Do pobrania

Założenie stowarzyszenia – plik ZIP

Założenie fundacji – plik ZIP

Spóldzielnia osób prawnych – plik ZIP

Spółdzielnia socjalna osób fizycznych – plik ZIP

Procedura założenia fundacji

Dokumentacja udzielania dotacji i wsparcie pomostowego-LOWES

Osoby delegowane – rekrutacja

Osoby fizyczne – rekrutacja

Podmioty prawne – rekrutacja

 

Procedura świadczenia wsparcia finansowego- LOWES

Załączniki do wniosku o dotacje

Regulamin wsparcia finansowego

Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia

Wykaz działalności gospodarczej wykluczonych ze wsparcia w ramach RPO

Biznesplan przedsięwzięcia

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Opinia doradcy indywidualnego

Umowa o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego

Oświadczenie o spełnieniu przesłanek

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Formularz de minimis

Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy de minimis

Oświadczenie o nieuzyskaniu de minimis

Oświadczenie o rachunku bankowym

Regulamin komisji oceny wniosków

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Wzór weksla

Wzór deklaracji wekslowej

Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Wniosek o udzielenie wydłużonego wsparcia pomostowego

Wsparcie pomostowe – zestawienie wydatków

Oświadczenie do rozliczenia wsparcia pomostowego

Katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego

Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia inwestycyjnego

Oświadczenie osoby fizycznej zakładającej przedsiębiorstwo społeczne

Oświadczenie osoby prawnej zakładającej przedsiębiorstwo społeczne

Oświadczenie PES przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne

Nasza strona używa ciasteczek tzw. cookies. Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze. Więcej informacji | Zamknij