Szkolenie: „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa, moduł 1” Gorzów WielkopoIski 07-08.06.2018r.

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Fundacja Fundusz Współpracy zapraszają organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i/lub w małych miastach do udziału w projekcie „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”. Realizacja projektu jest możliwa dzięki finansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS): Działanie 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach jego Osi II pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Budżet projektu, finansowanego w 100% ze środków EFS, wynosi PLN 960.525 zł.

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs pn. „Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe”

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 10 kwietnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego zadania publicznego może wynieść do 10 000,00 zł. Oferty należy składać do dnia 4 maja 2018 roku.
 

MEN informuje o konkursie ofert pn. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”.

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”. Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego.

Program „Wspólnie dla dziedzictwa”

Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2018 r. rozpoczyna realizację nowego Programu dotacyjnego pn. „Wspólne dla dziedzictwa”. Program dotacyjny Wspólnie dla dziedzictwa, adresowany jest do Organizacji pozarządowych, wspiera proces identyfikacji, dokumentacji i szerokiego upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyja społecznemu zaangażowaniu w proces ochrony i opieki nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami.

Otwarty konkurs ofert „Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe”

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”, na wsparcie zadań publicznych w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim dotyczących wspierania i upowszechniania otwartych i aktywnych postaw obywatelskich wśród młodych lubuszan przeznaczono środki w wysokości 925 000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego zadania publicznego może wynieść do 10 000,00 zł.

Bezpłatne szkolenie: ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach ekonomii społecznej

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES) zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach ekonomii społecznej  pt. OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH (RODO) W TEORII i PRAKTYCE.

Czytaj dalejBezpłatne szkolenie: ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach ekonomii społecznej

W dniu 11.04.2018 odbyło się szkolenie cz.1 „Zawieranie umów cywilno-prawnych”

Odbyło się szkolenie cz.1 „Zawieranie umów cywilno-prawnych” w dniu 11.04.2018 w siedzibie SPSS Krąg na ulicy Teatralnej 26 w Gorzowie Wielkopolskim.

Prowadzącym był Pan Radca Prawny Kamil Maksymilian Ciuksza, który przygotował bardzo ciekawe szkolenie dla podmiotów wspieranych przez „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” na temat „Zawieranie umów cywilno-prawnych”.

Czytaj dalejW dniu 11.04.2018 odbyło się szkolenie cz.1 „Zawieranie umów cywilno-prawnych”

Nasza strona używa ciasteczek tzw. cookies. Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze. Więcej informacji | Zamknij