Żegnaj Szefie !

       W środę 18 października, przeżywszy 53 lata, zmarł nasz szef, współpracownik i przyjaciel – Jan Koniarek.

Pomimo choroby do ostatnich dni aktywnie działał na rzecz Lubuszan znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wielu ludzi zawdzięcza mu powrót do aktywności zawodowej i społecznej. Doskonale wyczuwał społeczne potrzeby, tworzył i realizował projekty skierowane do najbardziej potrzebujących. Wizjoner z misją.
Pozostawił pogrążoną w żałobie rodzinę, przyjaciół i współpracowników. Pomimo dominującego poczucia osamotnienia, będziemy starali się kontynuować jego społeczne dzieło.

Cześć Twojej pamięci …

Jan Koniarek był radnym Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, członkiem Zarządu Miasta, członkiem – założycielem Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego Rozwój, współtwórcą Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego EFS w Gorzowie. Z jego inicjatywy powstały takie projekty jak: Międzygminne Centrum Integracji Społecznej Rozwój oraz Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

 

 

Zapytanie Ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 edycji szkolenia pn. „Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu” w ramach projektu: ,,Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków  wsparcia ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalejZapytanie Ofertowe

Lista Rankingowa

LISTA-RANKINGOWA-KOW9

W dniu 29.09.2017 r. odbyło się Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków  złożonych w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele:  Powiatowego Urzędu Pracy ze Strzelec Krajeńskich Pani Magdalena Martyniszyn, Powiatowego Urzędu Pracy z Międzyrzecza Pani Anna Grabińska oraz przedstawiciel SWMP, który jest Przewodniczącym Komisji Pan Tadeusz Kałuziak. Na posiedzeniu zostały rozpatrzone 2 wnioski: wszystkie wnioski oceniono pozytywnie.

Nasza strona używa ciasteczek tzw. cookies. Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze. Więcej informacji | Zamknij