Konkurs dla organizacji pozarządowych

herb_podpis

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury, turystyki regionalnej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe przeznaczona została kwota: kultura – 70.000 zł, turystyka regionalna – 45.125 zł, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 80.000 zł. […]