Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Szanowni Państwo, W związku z zakończeniem procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz akcesoriów biurowych dot. zapytania ofertowego z dnia 17.10.2016 roku do projektu Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” informuję Państwa, iż w związku z upublicznieniem oraz dostarczeniem zapytań osobiście do potencjalnych oferentów wpłynęły dwie oferty. W związku z ofertami […]