Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – dla Działania  7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej Poddziałania 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach  podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT Informacje w linku poniżej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/74-aktywne-wlaczenie-w-ramach-podmiotow-integracji-spolecznej-741-aktywne-wlaczenie-w-ramach-podmiotow-integracji-spolecznej-projekty-realizowane-poza-formula-zit-1/

Rozstrzygnięcie procedury konkurencyjności dot. prac remontowych

Rozstrzygnięcie procedury konkurencyjności z dnia 01 września 2016 roku dotycząca prac remontowo budowlanych pomieszczeń Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lokalnych Punktów Ekonomizacji i Inkubacji LOWES w Świebodzinie, Kożuchowie oraz Kostrzynie nad Odrą.   Szanowni Państwo,   W związku z zakończeniem procedury konkurencyjności na wykonanie prac remontowo budowlanych dot. zapytania ofertowego z […]

Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Działania 7.5 Usługi społeczne

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 30.09.2016 r. do 06.10.2016 r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci:­ jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,­ jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,­ organizacje pozarządowe,­ przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),w tym: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące […]

KONKURS Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl. Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku […]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe z dnia 1 września 2016 roku Dotyczące wykonanie prac budowlanych remontowych pomieszczeń Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim,  Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej/Lokalny Punkt Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej w Świebodzinie,  Kożuchowie oraz Kostrzynie nad Odrą.   PREFEROWANE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo zamówień Publicznych. […]

Zapytanie ofertowe dot. wykonania prac remontowych

ZAPYTANIE   OFERTOWE Z dnia 1 września 2016 roku Dotyczące wykonania prac remontowo budowlanych  pomieszczeń Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz pomieszczeń Lokalnych Punktów Ekonomizacji i Inkubacji  Społecznej LOWES w Świebodzinie,  Kożuchowie oraz Kostrzynie nad Odrą.   PREFEROWANE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo zamówień Publicznych. Zamówienie […]